Mengenai Kami

Yayasan Johor Corporation (Yayasan JCorp) adalah entiti yang ditubuhkan Johor Corporation (JCorp) pada tahun 1997 untuk menjadi pelaksana aktiviti tanggungjawab korporat JCorp dan syarikat Kumpulan. Bermula 2021, Yayasan JCorp disusun semula untuk meningkatkan keberkesanan dan meluaskan bidang peranan. Seterusnya, Yayasan JCorp merombak dan membina semula strukturnya bagi melaksanakan inisiatif serta memegang peranan dalam bidang baharu pada 2021 seiring perubahan masa.
Antara inisiatif yang dilaksanakan menerusi penstrukturan baharu Yayasan JCorp adalah melakukan pemusatan (centralization) bagi semua aktiviti tanggungjawab korporat syarikat Kumpulan. Langkah itu membentuk satu titik fokus yang penting bagi membolehkan JCorp menyatukan dana, menyelaraskan aktiviti serta menyalurkan rantai arahan yang lebih jelas menerusi satu saluran tunggal, iaitu Yayasan JCorp, bagi melaksanakan tanggungjawab sosial korporat syarikat Kumpulan.
Langkah pemusatan memberi kesan positif khususnya pengurangan perbelanjaan serta pelaksanaan arahan yang pantas. Dari sudut lain, ia mendorong peningkatan impak dan kecekapan pengurusan, serta memudahkan kawalan. Hal ini sekali gus mengelakkan pertindihan aktiviti selain memintas rintangan birokrasi yang kerap menjejaskan prestasi inisiatif.

Video Korporat Yayasan JCorp

  • Merujuk kepada peranan Yayasan JCorp sebagai entiti yang menjayakan aktiviti Tanggungjawab Korporat JCorp melalui inisiatif Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus yang merupakan sebahagian daripada misi Memperkasakan Kualiti Hidup.
  • Yayasan JCorp adalah institusi yang menyediakan platform untuk meningkatkan kualiti hidup dan keadaan sosioekonomi untuk semua lapisan masyarakat di seluruh negara.
  • Aktiviti yang dijalankan memberi fokus kepada memperkasakan pembangunan modal insan melalui program pendidikan dan seni, budaya dan warisan, mempromosikan pemuliharaan alam sekitar dan mendorong pemerkasaan sosial.
  • Meningkatkan potensi dan kemahiran diri dalam kalangan para peserta untuk lebih berdikari melalui program peningkatan kemahiran yang seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada mereka.
  • Yayasan JCorp juga menyediakan platform untuk insan-insan istimewa untuk kehidupan yang lebih baik dalam aspek pendidikan dan perkembangan mereka.
  • Setiap aktiviti yang dijalankan memenuhi  garis panduan  dan kualiti yang ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab.

Pelepasan Cukai

Sumbangan anda layak mendapat tolakan cukai pendapatan di bawah subseksyen 44(6)
Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967

Penaja Utama