Visi

Institusi terkemuka yang menyediakan platform untuk meningkatkan kualiti hidup dan sosio-ekonomi untuk semua lapisan masyarakat di seluruh negara.

Misi

  • Menjadi barisan hadapan dalam menjayakan agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus Johor Corporation dan Syarikat Kumpulan.
  • Penerapan  pendigitalan ke arah keupayaan yang efisyen.
  • Menjayakan program yang berkualiti dan berimpak tinggi.
  • Memperluaskan  jaringan melalui kerjasama strategik dengan pihak luar.