Program Kami

Memperkasa modal insan melalui ilmu pengetahuan, kemahiran dan latihan praktikal.

 • Program Kemahiran & Latihan Industri  
 • Projek Tuisyen Yayasan JCorp
 • Deloitte KidsEdu (Tuisyen Bahasa Inggeris)
 • Kelas Rancangan Usahawan/Sustainable School
 • Bijak Wang & Takaful Pendidikan (Pro Du-It)
 • Pendidikan Khas

Menyemarak dan memelihara Seni, Budaya & Warisan melalui pemupukan bakat, kreativiti dan penghasilan karya.

 • Semarak Jawi
 • Budaya Membaca
 • Seni Kreatif
 • Warisan dan Pemuliharaan

Melestarikan Alam Sekitar.

 • Kitar Semula
 • Pemeliharaan Alam Sekitar
 • Inisiatif Hijau
 • Jimat Tenaga

Mensejahterakan dan memupuk nilai-nilai kemasyarakatan dalam meningkatkan sosioekonomi.

 • Kebajikan
 • Kesihatan & Perubatan
 • Bencana
 • Kesukarelawanan & Kepimpinan
 • Bantuan Pendidikan