Projek Tuisyen Yayasan JCorp

Pengenalan

Projek Tuisyen Yayasan JCorp merupakan program tanggungjawab korporat untuk murid sekolah rendah terpilih seluruh negeri Johor. Projek Tuisyen ini dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah.
Sehingga 2019, seramai 1,350 orang pelajar dari 46 buah sekolah telah menyertai program ini. Kaedah pembelajaran adalah dilaksanakan secara konvensional dan secara atas talian.
Selain itu, kaedah pembelajaran ini turut mengoptimumkan penggunaan komputer dengan pembelajaran melalui video, nota, perpustakaan digital dan latihan tambahan yang boleh diakses di mana-mana sahaja.

Objektif

  • Memberi peluang kepada para pelajar di luar bandar terutama golongan kurang berkemampuan untuk mengikuti tuisyen.
  • Meningkatkan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran teras.
  • Meningkatkan prestasi pencapaian akademik sekolah berprestasi sederhana.

Kriteria Pemilihan

Sekolah
  • Faktor sosio ekonomi seperti latar belakang keluarga, pekerjaan dan tanggungan.
  • Pelajar mempunyai potensi untuk meningkatkan pencapaian.
  • Tidak menerima bantuan daripada mana-mana pihak.
Pelajar
  • Warganegara Malaysia.
  • Anak yatim.
  • Keluarga berpendapatan rendah/kurang berkemampuan.

Pencapaian

Galeri